หน้าแรก วิทยากร ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP
ลลินี เกียรติกำจรชัย CFPร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลลินี_edit

       เข้าทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการขอคืนภาษีนิติบุคคลที่ California Credit Group, USA แล้วจึงกลับมาทำงานในประเทศไทยในตำแหน่ง Marketing Manager ของบริษัทเอี่ยมทัวร์ และได้เข้าทำงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่นหลังจากนั้นคุณลลินี เริ่มก้าวเข้าสู่แวดวงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากความสนใจส่วนตัวและมีประสบการณ์วางแผนการเงินให้ตนเองจึงได้สอบผ่านและขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยใช้เวลาในการสอบผ่านทุกหัวข้อเพียง 1 ปีเท่านั้น
คุณลลินี มีประสบการณ์ร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด โดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนประกันภัย นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ กลต. และเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ จำกัด และเป็นตัวแทนอิสระให้กับ บล.ฟิลลิป

ประวัติการศึกษา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท MBA จาก California State University, Los Angeles