หน้าแรก วิทยากร สุรพล โอภาสเสถียร
สุรพล โอภาสเสถียรCEO : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
surapol

       ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ผู้คลุกคลีเรื่องหนี้และวงการเงินมายาวนาน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการลงทุน

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
  • Senior Executive Vice President สายงานธุรกิจและการปฏิบัติการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
  • Director marketing and Communication Department&Branch Banking, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)