กริช เศรษฐนันท์ CFP
คุณกริช เข้าสู่การทำงานในสายการเงินโดยเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนประกันภัย

คุณกริช เข้าสู่การทำงานในสายการเงินโดยเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนประกันภัย
ปัจจุบันคุณกริช ทำงานในหลายส่วน ทั้งในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับผู้รับคำปรึกษา เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และหลักสูตรอบบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำด้านการลงทุน (IC License) เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ชมรมธนาคารในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ คุณกริช เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสาร Money&Wealth เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินทั้งในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศของบริษัท เอไอเอ จำกัด และเป็นตัวแทนอิสะให้กับบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัท

   ประวัติการศึกษา

   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ระดับชั้นปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมดาวเทียมโดยเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบดาวเทียม