• คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

  CEO และผู้ก่อตั้ง www.jitta.com

  คุณตราวุทธิ์เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาโท และพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ไม่นานหลังจากนั้น ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เขาเชี่ยวชาญในแนวคิดเรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเวลานี้เขาก็พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้แก่คนอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

  ดูรายละเอียด
 • ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คอลัมนิสต์บทความด้านการเงิน เคยตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหลายฉบับเกี่ยวกับกองทุนรวม, หลักทรัพย์ต่างๆ, ETF และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ เช่น CISA CFP และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

  ดูรายละเอียด
 • ดร.ชาติชาย มีสุขโข

  นักวางแผนการเงิน, CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท CMSK Wealth Management จำกัด

  ด้วยความสนใจด้านการเงินส่วนบุคคลและการทำธุรกิจ ดร.ชาติชาย สอบผ่านการรับรอง Certified Financial Planner (CFP) รวมถึงก่อตั้งบริษัท CMSK จำกัด เพื่อพัฒนาเป็น World Class Wealth Management Firm

  ดูรายละเอียด
 • ดร.ลัษมณ อรรถาพิช

  เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

  ปัจจุบัน ดร.ลัษมณเป็นนักเศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank, ADB) รับผิดชอบงานในส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคการเงินภาคประชาชน การบริหารจัดการน้ำและธรรมาภิบาล ในประเทศไทย

  ดูรายละเอียด