ดร.ชาติชาย มีสุขโข
นักวางแผนการเงิน CFP และผู้ก่อตั้ง บริษัท CMSK Wealth Management จำกัด

   ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย เป็น CEO และ นักวางแผนการเงินของ CMSK และวิทยากรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง และอยากพัฒนาบริการ Wealth Management ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับคนทุกระดับ

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   คอลัมนิสต์บทความด้านการเงิน เคยตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหลายฉบับเกี่ยวกับกองทุนรวม, หลักทรัพย์ต่างๆ, ETF และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ เช่น CISA CFP และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
CEO และผู้ก่อตั้ง
www.jitta.com

   คุณตราวุทธิ์เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาโท และพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ไม่นานหลังจากนั้น ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เขาเชี่ยวชาญในแนวคิดเรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเวลานี้เขาก็พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้แก่คนอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ดร.ลัษมณ อรรถาพิช
เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

   ปัจจุบัน ดร.ลัษมณเป็นนักเศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank,ADB) รับผิดชอบงานในส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค การเงินภาคประชาชน การบริหารจัดการน้ำ และด้านธรรมาภิบาลในประเทศไทย และยังเป็นผู้ดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยจำนวน 300 ล้านดอลลาร์ ของรัฐบาลไทยจาก ADB ในปี 2010

ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล CFP®

   ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินอิสระคุณวุฒิ นักธุรกิจและนักลงทุน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลดหนี้และการสร้างเงินออมจากประสบการณ์การบริหารเงินเพื่อปลดหนี้และสร้างเงินออมให้กับตัวเองมาแล้วได้ผลจึงได้นำวิธีการดังกล่าวมาให้คำปรึกษาและวางแผนการปลดหนี้และการสร้างเงินออมมาแล้วมากมาย

กริช เศรษฐนันท์ CFP®

   คุณกริช เข้าสู่การทำงานในสายการเงินโดยเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนประกันภัย

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

   เขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานเขียนบทความในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับวารสารหลายฉบับ

ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP®

   ร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วรพจน์ เกตุอร่าม CFP®

   ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลประจำบริษัท พรีเมียร์ เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ทั้งด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี

สุรพล โอภาสเสถียร
เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ผู้คลุกคลีเรื่องหนี้และวงการเงินมายาวนาน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการลงทุน

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงทางการเงิน ตั้งแต่เป็นนักวางแผนทางการเงิน ให้กับบุคคลและ SME เป็นโค้ชทางสายการเงิน รวมทั้งยังทำรายการทีวี เช่น Wealth DIY ช่อง Now 26 หัวใจเศรษฐี ช่อง Amarin TV และนักเขียน เช่น หนังสือเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน